Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-238551-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Y tế Tỉnh Thanh Hoá (số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá).
- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ và Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân, tổ chức
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Tổ thư ký tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu không có yêu cầu bổ sung thì phải trình Giám đốc Sở Y tể cấp lại chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì
Lưu ý:
- Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời gian quy định ở trên
- Trường hợp người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm trả kết quả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Y tế Tỉnh Thanh Hoá (số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài:
- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
+ Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam
+ Giấy chứng nhận là lương y
+ Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền
- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
- Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 của Luật khám bệnh, chữa bệnh
- Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận
- Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động
Trường hợp 1: Người bị mất, bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền hoặc chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật thì nộp những giấy tờ sau:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Mẫu 01 Phụ lục 02): 01 bản chính
- Ảnh chân dung 04Cm x 06Cm (được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng): 02 cái
Trường hợp 2: Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề trong trường hợp: Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục; Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp; Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề; Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật Khám chữa bệnh (không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự) thì nộp các giấy tờ sau:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (Mẫu 02 Phụ lục 02): 01 bản chính
- Văn bằng chuyên môn: 01 bản sao có chứng thực
- Giấy xác nhận quá trình thực hành (có mẫu): 01 bản chính
- Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo: 01 bản sao
+ Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không có giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo thì phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ của người đó đăng ký sử dụng sang tiếng Việt
+ Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đăng ký sử dụng ngôn ngữ khác mà không phải là tiếng mẹ đẻ của người đó để khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó và phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt
+ Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người nước ngoài đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và có hợp đồng lao động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài làm việc
- Giấy phép lao động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp: 01 bản sao có chứng thực
- Ảnh 04 x 06 cm (được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn): 02 cái
Lưu ý: Trường hợp các văn bản quy định tại Điểm b,c, d Khoản 2 ở trên do tổ chức nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh (Mẫu 01 - Phụ lục 02 áp dụng đối với trường hợp 1 quy định ở trên)
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh (Mẫu 02 - Phụ lục 02 áp dụng đối với trường hợp 2 quy định ở trên)
Tải về
Giấy xác nhận quá trình thực hành (Phụ lục 10)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 190.000 đồng/1 chứng chỉ
Phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp bị mất, hư hỏng và thu hồi 150.000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-238551-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
37