Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-241298-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 23 ngày làm việc, không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trong đó:
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: không quá 20 ngày làm việc
- Tại Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu ủy quyền): không quá 03 ngày làm việc
- Thời gian thực hiện trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính là không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và trường hợp phải trích đo địa chính nhiều thửa đất thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất (nếu có)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Đối với cơ quan tiếp nhận: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ, phải bổ sung, hoàn thiện, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết
- Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chứng nhận về quyền sử dụng đất và xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu được ủy quyền) xem xét, quyết định ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Thời gian thực hiện trích đo địa chính đối với trường chưa có bản đồ địa chính là không quá 07 ngày làm việc
- Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và trường hợp phải trích đo địa chính nhiều thửa đất thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc
Lưu ý: Trường hợp thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm mà người sử dụng đất chưa ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường, thì Giấy chứng nhận được trao sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất
Bước 4: Trả kết quả:
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá)
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (có mẫu): 01 bản chín
Báo cáo kết qủa rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (có mẫu): 01 bản chính
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có): 01 bản chính
Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có): mỗi loại 01 bản sao
Đối với đất có di tích thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc có quyết định bảo vệ thì phải có:
- Văn bản xếp hạng của Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc quyết định bảo vệ di tích, lịch sử văn hóa-danh lam thắng cảnh của Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 bản sao chứng thực
Đối với Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất phải thêm các giấy tờ sau:
- Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo có cơ sở tôn giáo đó: 01 bản chính
- Có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất của cơ sở tôn giáo đó: 01 bản chính
Riêng đối với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (đã được UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất) đang sử dụng đất nông nghiệp thì nộp thêm các giấy tờ sau:
- Báo cáo kết qủa rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (có mẫu): 01 bản chính
- Danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (có mẫu): 01 bản chính
- Thống kê các thửa đất và tài sản gắn liền với đất theo hiện trạng sử dụng (có mẫu): 01 bản chính
- Thống kê hiện trạng sử dụng đất các năm (có mẫu): 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 01 bộ đối với tổ chức trong nước, 02 bộ đối với cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (Mẫu số 07/ĐK)
Tải về
Báo cáo kết qủa rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (mẫu số 01/HT - ĐĐ)
Tải về
Danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 02/HT - ĐĐ)
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN)
Tải về
Thống kê các thửa đất và tài sản gắn liền với đất theo hiện trạng sử dụng (mẫu số 03/HT - ĐĐ)
Tải về
Thống kê hiện trạng sử dụng đất các năm (Mẫu số 04/HT - ĐĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí - Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng/giấy - Lệ phí trích lục bản đồ 10.000 đồng/ văn bản - Phí trích đo thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính (có Phụ lục 01 kèm theo)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-241298-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30