Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-241306-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trong đó:
- Thời gian thực hiện trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính là không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và trường hợp phải trích đo địa chính nhiều thửa đất thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Ban quản lý khu kinh tế chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ với cơ quan thực hiện thủ tục để được hướng dẫn
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian tiếp nhận:Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với Ban quản lý khu kinh tế:
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp khi hồ sơ đã hợp lệ
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức
- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất (không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ủy quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Thời gian thực hiện trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính là không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và trường hợp phải trích đo địa chính nhiều thửa đất thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc
Bước 4: Trả kết quả
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
- Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
- Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê: 01 bản sao chứng thực
(Trong quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê phải thể hiện các thông tin về chủ sử dụng đất như: Quyết định thành lập đơn vị hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính để làm cơ sở viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
Trích lục bản đồ hoặc Trích đo bản đồ địa chính khu đất của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất-Sở Tài nguyên và Môi trường lập: 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 01 bộ đối với tổ chức trong nước, 02 bộ đối với cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí - Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng/giấy - Lệ phí trích lục bản đồ 10.000 đồng/văn bản - Phí trích đo thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính (có Phụ lục 01 kèm theo)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong khu kinh tế - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-241306-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34