Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-241307-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không quá 20 ngày làm việc; không kể thời gian người nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài, thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trong đó:
+ Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Không quá 17 ngày làm việc
+ Tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh: Không quá 03 ngày làm việc
- Thời gian thực hiện trích đo địa chính đối với trường chưa có bản đồ địa chính là không quá 07 ngày làm việc
- Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và trường hợp phải trích đo địa chính nhiều thửa đất thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thay người được nhận quyền sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ với cơ quan thực hiện thủ tục để được hướng dẫn
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Đối với Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ, phải bổ sung, hoàn thiện, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết
- Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trong thời gian không quá 17 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính hoặc có giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất hoặc trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất; chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường
- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận theo ủy quyền hoặc trình UBND tỉnh ký cấp Giấy chứng nhận
- Thời gian thực hiện trích đo địa chính đối với trường chưa có bản đồ địa chính là không quá 07 ngày làm việc
- Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và trường hợp phải trích đo địa chính nhiều thửa đất thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc
Bước 4: Trả kết quả
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
- Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
- Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:
- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;: 01 bản chính
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 01 bản chính
- Bản án: 01 bản chính
- Quyết định thi hành án: 01 bản chính
- Quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan thi hành án: 01 bản chính
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có): Bản sao chứng thực
Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 01 bản sao chứng thực
Một trong các giấy chứng nhận đã cấp theo quy định (theo phụ lục số 02 kèm theo)
Số bộ hồ sơ: 01 bộ đối với tổ chức trong nước, 02 bộ đối với cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí - Lệ phí cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: 500.000 đồng/giấy - Lệ phí trích lục bản đồ: 10.000 đồng/văn bản - Phí trích đo thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính (có Phụ lục 01 kèm theo)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-241307-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19