Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-241309-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Không quá 06 ngày làm việc, không kể thời gian trích đo địa chính, trong đó:
+ Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc
+ Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày làm việc
- Thời gian trích đo địa chính không quá 07 ngày làm việc (nếu có)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ với cơ quan thực hiện thủ tục để được hướng dẫn
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với tổ chức, cá nhân: Không
+ Đối với Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường cùng cấp
Đối với trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường
- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính. Trích sao hồ sơ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp được ủy quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp không được ủy quyền
- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Sở Tài nguyên và Môi trường trực
- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận không giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người đã nộp hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
- Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất, hồ sơ gồm:
- Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa (có mẫu): 01 bản chính
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liêng với đất: 01 Bản gốc
Trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, nộp thêm một trong các giấy tờ sau:
- Biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận: 01 bản sao chứng thực
- Thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh: 01 bản sao chứng thực
- Quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án: 01 bản sao chứng thực
- Văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật: 01 bản sao chứng thực
- Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức: 01 bản sao chứng thực
- Văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật: 01 bản sao chứng thực
Số bộ hồ sơ: 01 bộ đối với tổ chức trong nước, 02 bộ đối với cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tách thửa, hợp thửa đất (Mẫu số 16/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí - Lệ phí cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: 100.000đồng/giấy - Lệ phí trích lục bản đồ địa chính: 10.000đồng/văn bản - Phí trích đo thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính (có Phụ lục 01 kèm theo)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-241309-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30