Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-241311-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc, trong đó:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 13 ngày làm việc
+ Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: -Giấy chứng nhận được cấp mới - Quyết định hủy Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
- Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ với cơ quan thực hiện thủ tục để được hướng dẫn
- Việc nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất được thực hiện sau 30 ngày (03 lần trong thời gian không quá 10 ngày/lần) kể từ ngày đăng tin về việc mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi nộp và tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức
- Trong thời gian không quá 13 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ; lập trích lục bản đồ địa chính; trình UBND tỉnh ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất; trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại Giấy chứng nhận mới theo ủy quyền
- Trình UBND tỉnh ký cấp lại Giấy chứng nhận mới trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc
Bước 4: Trả kết quả
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
- Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng (có mẫu): 01 bản chính
Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận 03 lần trong thời gian không quá 10 ngày trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương: 01 bản sao chứng thực
Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn: 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 01 bộ đối với tổ chức trong nước, 02 bộ đối với cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng (Mẫu số 02/ĐK-GCN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí - Lệ phí cấp giấy lại Giấy chứng nhận: 50.000đồng/giấy - Lệ phí trích lục bản đồ đồ địa chính: 10.000 đồng/ văn bản
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25