Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-241312-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong đó:
- Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Không quá 03 ngày làm việc
- Tại cơ quan Thuế: Không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo nộp tiền sử dụng đất; Biên lai nộp tiền sử dụng đất (nếu có)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.
- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá)
- Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ khi hồ sơ hợp lệ
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ của người sử dụng đất nộp, xác nhận và ghi đầy đủ các chỉ tiêu vào "Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính", sau đó chuyển giao hồ sơ cho cơ quan Thuế.
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến, cơ quan Thuế xác định và ghi đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện vào tờ "Thông báo nộp tiền" để chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
- Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính do cơ quan Thuế chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất "Thông báo nộp tiền" cho người sử dụng đất để người sử dụng đất thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước
- Sau khi nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước theo "Thông báo nộp tiền" của cơ quan Thuế và tiền phạt (nếu có), người sử dụng đất mang chứng từ đã nộp tiền đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận hồ sơ để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá)
- Thời gian kết quả: Theo giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết)
Tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế nộp các giấy tờ sau:
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (có mẫu): 01 bản chính
- Hoá đơn giá trị gia tăng (nếu có): 01 bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị và xuất trình bản chính để đối chiếu với bản sao
- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ mua, bán, tặng, cho, thừa kế nhà, đất; Giấy phép xây dựng nhà; Quyết toán và biên bản bàn giao công trình (nếu có): 01 bản sao chứng thực
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có): 01 bản sao chứng thực
- Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có): 01 bản sao chứng thực
Doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản nộp các giấy tờ sau:
- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất mẫu số 09/TNDN: 01 bản chính
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định): 01 bản sao chứng thực
- Hóa đơn giá trị gia tăng: 01 bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị và xuất trình bản chính để đối chiếu với bản sao
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất: Bản sao chứng thực
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất mẫu số 09/TNDN
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thực hiện nghĩa vụ tài chính trong khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-241312-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32