Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-242030-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Du lịch - Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá (số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với tổ chức, cá nhân:
++ Trong thời hạn ba tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hai bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xếp hạng theo quy định hiện hành
++ Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch phải nộp phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài Chính
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm ba cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Sở để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng. Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ra quyết định công nhận hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Các điều kiện chung:
+ Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch
+ Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch
- Điều kiện cụ thể: Đối với khách sạn, làng du lịch đảm bảo yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng với mỗi loại, hạng
Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không Quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (có mẫu): 01 bản chính
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch (có mẫu): 01 bản sao
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (có mẫu): 01 bản chính
Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có): 01 bản sao có giá trị pháp lý
Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý: 01 bản sao có giá trị pháp lý
Giấy cam kết hoặc xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội: 01 bản sao có giá trị pháp lý
Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ: 01 bản sao có giá trị pháp lý
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống): 01 bản sao có giá trị pháp lý
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch: TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch
Tải về
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch: TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch
Tải về
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch: TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
Tải về
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch: TCVN: 7795:2009 Biệt thự du lịch
Tải về
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch: TCVN: 7796:2009 Bãi cắm trại du lịch
Tải về
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong CSLTDL (Phụ lục 2)
Tải về
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26);
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch 500.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, Nhà nghỉ du lịch, Bãi cắm trại du lịch, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác (tàu thủy du lịch, tàu hỏa, ca-ra-van, lều du lịch) - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-242030-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Du lịch - Thể thao
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21