Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-242664-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, Fax, Email, mạng điện tử (hồ sơ bản chính cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến)
Thời hạn giải quyết: - 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn
- 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị mất, hư hỏng, thất lạc hoặc có thay đổi hay bổ sung thông tin
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cơ sở sản xuất kinh danh sản phẩm nông lâm thủy sản có đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản tỉnh Thanh Hóa (Số 17, Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Fax: 0373.942.303, Email: chicucqlclnltsthanhhoa@gmail.com)
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
++ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp
++ Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện, Fax hoặc Email: thông báo đã tiếp nhận hồ sơ và hẹn cơ sở qua điện thoại
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận ATTP hết hạn:
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ
+ Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản sẽ thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở do Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá phân loại). Nếu đủ điều kiện thì cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận ATTP bị mất, hư hỏng, thất lạc hoặc có thay đổi hay bổ sung thông tin:
+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận ATTP đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP đã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản có văn bản thông báo và nêu rõ lý do
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm
- Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người
- Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 ở trên, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:
+ Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm
+ Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm
+ Quy định về bảo quản thực phẩm
Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống
- Tuân thủ các điều kiện quy định tại điều kiện 1 ở trên
- Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định
- Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y
Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
+ Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác
+ Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm
+ Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại
+ Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
+ Duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm
+ Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm:
+ Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản
+ Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm
+ Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm:
+ Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch
+ Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
+ Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hóa độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm
- Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ:
+ Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm
+ Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm
+ Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm
+ Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm
+ Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm
+ Thu gom, xử l‎ý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
+ Duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm
Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống:
- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống:
+ Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm an toàn;
+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan đến ATTP
+ Tuân thủ quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y trong giết mổ động vật; về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm trồng trọt
+ Thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
+ Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng phải bảo đảm an toàn cho con người và môi trường
+ Duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống
- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống:
+ Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm quy định tại các điều 18, 20 và 21 của Luật an toàn thực phẩm năm 2010
+ Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh
Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (có mẫu) : 01 bản chính
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập: 01 bản sao
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu (có mẫu) : 01 bản chính
- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về ATTP có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh: 01 bản chính
- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ: 01 bản chính
Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận ATTP bị mất, hư hỏng, thất lạc hoặc có thay đổi hay bổ sung thông tin, hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại, có mẫu): 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP (Phụ lục 3)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (Phụ lục 2)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản (trừ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè; cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản) do hết hạn; bị mất, hư hỏng, thất lạc hoặc có thay đổi hay bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-242664-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25