Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-246154-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: - Đối với công trình thiết kế 2 bước, thiết kế 3 bước: không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối với công trình thiết kế một bước và nhà ở riêng lẻ: không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm tra thiết kế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
2. Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với tổ chức, cá nhân:
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định thì thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Xây dựng xem xét và thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định. Thời gian thẩm tra không quá 20 ngày làm việc đối với công trình thiết kế một bước và nhà ở riêng lẻ; không quá 30 ngày làm việc đối với công trình thiết kế 2 bước, thiết kế 3 bước
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
2. Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (có mẫu): 01 bản chính
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình: 01 bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư
Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước: 01 bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư
Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những trường hợp hồ sơ phải có các văn bản trên theo quy định: 01 bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư
Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung: xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan; Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính
Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư: 01 bản chính
Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế: 01 bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư
Thuyết minh thiết kế xây dựng công trình: 01 bản chính;
Bản vẽ thiết kế: mặt bằng hiện trạng và vị trí hướng tuyến công trình trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích xây dựng, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng,...), thiết kế công trình (các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục công trình và toàn bộ công trình, các bản vẽ thiết kế công nghệ, thiết kế biện pháp thi công), gia cố hoặc xử lý nền móng, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết kế chi tiết các liên kết chính, liên kết quan trọng của kết cấu chịu lực và cấu tạo bắt buộc, thiết kế phòng chống cháy nổ, thoát hiểm đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt(nếu có): 01 bản chính
Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 01 bản chính;
Quy trình bảo trì công trình: 01 bản chính;
Số bộ hồ sơ: 01 bộ kèm 01 đĩa CD ghi file bản vẽ, thuyết minh thiết kế và dự toán
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: các loại nhà máy xi măng cấp II, cấp III; các nhà chung cư từ cấp III trở lên; nhà ở riêng lẻ từ tầng 7 trở lên; công trình công cộng từ cấp III trở lên; công trình hạ tầng kỹ thuật từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; công trình hạ tầng kỹ thuật từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-246154-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19