Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-247149-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Được thay thế theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương)
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận (Phụ lục 10, được thay thế theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công thương)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hoá (Khu đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Các trường hợp phải xây dựng Biện pháp:
- Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP trước khi dự án chính thức hoạt động;
- Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP;
- Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.
(Được thay thế theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương).
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
- Trong thời gian 04 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ;
- Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ; Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp, số lượng thành viên đoàn kiểm tra từ 03 đến 05 người. Mẫu biên bản kiểm tra quy định tại Phụ lục 9, mẫu xác nhận Biện pháp quy định tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công thương.
- Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành.
Lưu ý: Thời hạn xác nhận Biện pháp không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ.
(Được thay thế theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công thương)
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hoá.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Công văn đề nghị xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất (có mẫu): 01 bản chính
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 05 bản chính (trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu)
Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh: 01 bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất
Các tài liệu khác kèm theo (nếu có): Mỗi loại 01 bản chính hoặc bản sao.
(Được thay thế theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công thương)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất
Tải về
Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Tải về
Hướng dẫn xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất
Tải về
Mẫu xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chẩt trong lĩnh vực công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Bộ Tài chính chưa quy định
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-247149-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [34]
Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất - Thanh Hóa
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp: Đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin cấp II và cấp III (trừ các dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định đầu tư); nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp cấp II, cấp III và cấp IV (trừ các dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định đầu tư) - Thanh Hóa
Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp - Thanh Hóa
Xác nhận lại khai báo hóa chất sản xuất - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương - Thanh Hóa
Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công thương - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công thương - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Thanh Hóa
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Thanh Hóa
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương - Thanh Hóa
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Thanh Hóa
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. - Thanh Hóa
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương - Thanh Hóa
Cấp lại thẻ an toàn điện - Thanh Hóa
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện - Thanh Hóa
Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Thanh Hóa
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam - Thanh Hóa
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Thanh Hóa
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Thanh Hóa
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp - Thanh Hóa
Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương - Thanh Hóa
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Thanh Hóa

0
22