Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-247332-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa (số 17 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a. Đối với tổ chức, cá nhân: không.
b. Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3: Xử lý hồ sơ.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Bước 4: Trả kết quả.
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa (số 17 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
Đơn đề nghị đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (có mẫu): 01 bản chính
Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trường hợp các bên tham gia chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân Việt Nam thì chỉ cần bản hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức: 01 bản.
(Đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 của Chính phủ)
Số bộ hồ sơ: 03 (ba) bộ, trong đó: Có 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ sao chụp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-247332-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21