Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-248188-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bản chính qua đường bưu điện đến Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn: 07 ngày làm việc
- Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không áp dụng thủ tục này cho các đối tượng sau: Cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động; doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN và khu chức năng vận động dự án đầu tư vào KCN, khu chức năng do doanh nghiệp đó làm chủ đầu tư hạ tầng và những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thưởng cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được thưởng theo quy định. Trường hợp không quyết định thưởng phải nêu rõ lý do để Ban Quản lý KTT Nghi Sơn trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.
2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức, cá nhân vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn, các KCN của tỉnh Thanh Hóa phải thông qua Ban Quản lý KKT Nghi Sơn để đưa nhà đầu tư đi khảo sát tại KKT Nghi Sơn, các KCN; trực tiếp làm việc với Ban quản lý KKT Nghi Sơn để cung cấp các thông tin về nhà đầu tư và dự án đầu tư trước khi nhà đầu tư quyết định đầu tư dự án tại KKT Nghi Sơn, các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
- Dự án do tổ chức, cá nhân vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa; có mức vốn đầu tư từ 2,5 triệu USD trở lên phải được triển khai thực hiện trên thực tế
Văn bản đề nghị thưởng: 01 bản chính
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (01 bản sao công chứng); Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân (01 bản sao công chứng)
Hợp đồng tư vấn đầu tư đối với tổ chức (01 bản sao công chứng) hoặc Văn bản thỏa thuận môi giới, tư vấn đầu tư đối với cá nhân (01 bản sao công chứng)
Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư: 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh mục các lĩnh vực khuyến khích đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
28