Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-268258-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định. Trong đó:
+ Tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải;
+ Tại Sở Giao thông vận tải: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công bố (Phụ lục 14)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp thuận khai thác trên tuyến có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố tuyến đưa vào khai thác, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 13 Hạc Thành, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức: Nộp hồ sơ tại địa phương nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
- Trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo quy định;
- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị kèm hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam để công bố tuyến. Trường hợp từ chối đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố tuyến đưa vào khai thác, Sở Giao thông vận tải phải trả lời doanh nghiệp, hợp tác xã bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản công bố tuyến. Trường hợp từ chối công bố tuyến đưa vào khai thác, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Sở Giao thông vận tải ra Văn bản công bố tuyến đưa vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 14. Trường hợp từ chối công bố tuyến đưa vào khai thác, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Trả kết quả:
Văn bản công bố đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách cố định được gửi đến doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử:
- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải;
- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tuyến vận tải hành khách cố định được công bố đưa vào khai thác phải đáp ứng yêu cầu sau:
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tuyến (áp dụng sau khi Quy hoạch mạng lưới tuyến được công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải);
b) Bảo đảm tiêu chí thiết lập tuyến dưới đây và không trùng với các tuyến đã công bố:
- Có hệ thống đường bộ được công bố khai thác trên toàn bộ hành trình.
- Có bến xe nơi đi, bến xe nơi đến đã được các cơ quan có thẩm quyền công bố đưa vào khai thác và đủ điều kiện tiếp nhận.
- Có doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô trên tuyến
Giấy đề nghị công bố đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách cố định (có mẫu): 01 bản chính
Báo cáo kết quả khai thác thử tuyến vận tải hành khách cố định (có mẫu; chỉ áp dụng đối với các tuyến được công bố trước khi có quy hoạch mạng lưới tuyến): 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-268258-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13