Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-268287-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Tại Sở Giao thông vận tải: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Giao thông vận tải trình
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 13 Đường Hạc Thành, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức: Không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
- Chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng;
- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Giao thông vận tải trình, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa
Bước 4: Trả kết quả: Công bố công khai
1. Địa điểm trả: Không.
2. Thời gian trả: Không
Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa (có mẫu): 01 bản chính. Nêu rõ loại đường thuỷ nội địa đề nghị công bố; chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa như: địa danh, thủy danh và số km theo chiều dài; cấp kỹ thuật của luồng và cấp kỹ thuật chung của tuyến đường thủy nội địa; thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa
Quyết định phê duyệt dự án: 01 bản chính hoặc bản sao chứng thực
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 01 bản sao chụp
Hồ sơ hoàn công công trình: 01 bản sao chụp
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng: 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa
Tải về

2
25