Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS05
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng Thanh hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a) Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa
b)Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
c) Trình tự:
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về Văn phòng sở
- Văn phòng sở kiểm tra hồ sơ, tổng hợp, trình Giám đốc sở (là Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng) ký quyết định danh sách cá nhân được cấp lại chứng chỉ
- Căn cứ danh sách kèm theo quyết định, Văn phòng sở in chứng chỉ (Phôi chứng chỉ do Bộ Xây dựng cung cấp, đã được Vụ trưởng vụ Xây lắp ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đóng dấu của Bộ Xây dựng)
- Văn phòng sở chuyển chứng chỉ và quyết định kèm theo danh sách cá nhân được cấp lại chứng chỉ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Đồng thời chuyển cho bộ phận tài vụ cơ quan 01 quyết định kèm theo danh sách cá nhân được cấp lại chứng chỉ, để bộ phận tài vụ thu lệ phí theo quy định
Trả kết quả: a) Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng
b) Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
c) Trình tự trả:
+ Đến hẹn, người nhận chứng chỉ đem phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn người nhận chứng chỉ đến Bộ phận tài vụ nộp lệ phí
+ Bộ phận tài vụ viết biên lai thu tiền phí, lệ phí theo quy định, người nhận chứng chỉ nộp lệ phí và nhận 1 liên biên lai
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, trao chứng chỉ cho người nhận; Người nhận ký vào sổ giao nhận và nhận chứng chỉ
Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (01 bản chính)
Bản khai quá trình hành nghề từ khi cấp chứng chỉ (có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp) (01 bản chính)
Chứng nhận đã tham gia các khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về văn bản quy phạm Pháp luật và nghiệp vụ giám sát trong thời gian sử dụng chứng chỉ cũ, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (01 bản chính)
Giấy chứng nhận sức khoẻ của trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trở lên (01 bản chính)
03 ảnh mầu 3x4 cm chụp trong năm xin đăng ký
Đối với trường hợp xin bổ sung phạm vi hành nghề giám sát thì ngoài thành phần hồ sơ trên phải có thêm các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến phạm vi hành nghề bổ sung (mỗi loại 01 bản sao chứng thực) và nộp lại chứng chỉ cũ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình (đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn hoặc bổ sung phạm vi hành nghề) - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS05
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15