Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS22
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
- Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực.
Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
- Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
- Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
- Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
- Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
- Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.
- Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [92]
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn - Thanh Hóa
Tiếp nhận hồ sơ công bố Hợp quy - Thanh Hóa
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Thanh Hóa
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CP - Thanh Hóa
Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Thanh Hóa
Giám định bệnh, tật cho Người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 - Thanh Hóa
Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật - Thanh Hóa
Giám định tai nạn lao động tái phát - Thanh Hóa
Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch đối với doanh nghiệp, hợp tác xã - Thanh Hóa
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia - Thanh Hóa
Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định - Thanh Hóa
Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Thanh Hóa
Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi - Thanh Hóa
Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch đối với hộ kinh doanh - Thanh Hóa
Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Thanh Hóa
Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Thanh Hóa
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng -Thanh Hóa
Cấp bản sao từ sổ gốc - Thanh Hóa
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Thanh Hóa
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Thanh Hóa
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Thanh Hóa
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Thanh Hóa
Cấp bản sao từ sổ gốc - Thanh Hóa
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Thanh Hóa
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Thanh Hóa
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Thanh Hóa
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 3MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - Thanh Hóa
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương - Thanh Hóa
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức không thuộc: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) - Thanh Hóa
Xét tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cấp sơ tuyển - Thanh Hóa
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc - Thanh Hóa
Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp - Thanh Hóa
Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên hợp danh - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ sở hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ sở tách công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ sở chia công ty cổ phần thành một số công ty mới cùng loại - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tách công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành một số công ty mới cùng loại - Thanh Hóa
Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt - Lào đối với phương tiện thương mại - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam đối với xe phi thương mại - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam đối với xe thương mại - Thanh Hóa
Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ - Thanh Hóa
Cấp mới (cấp lại) phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô - Thanh Hóa
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa
Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Thanh Hóa
Gia hạn giấy phép thi công công trình trên đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa
Cấp đổi Bằng, Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Thanh Hóa
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối tạm thời vào Quốc lộ - Thanh Hóa
Cấp lại Bằng, Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Thanh Hóa
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp trường hợp chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng vốn điều lệ - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do tặng cho cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí - Thanh Hóa
Thực hiện chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Thanh Hóa
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp: Đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin cấp II và cấp III (trừ các dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định đầu tư); nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp cấp II, cấp III và cấp IV (trừ các dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định đầu tư) - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn - Thanh Hóa
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Thanh Hóa
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Thanh Hóa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Thanh Hóa
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Thanh Hóa
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động in - Thanh Hóa
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Thanh Hóa
Chuyển nhượng máy Photocopy màu, máy in có chức năng Photocopy màu - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép bưu chính - Thanh Hóa
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Thanh Hóa
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Thanh Hóa
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Thanh Hóa
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Thanh Hóa
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS22
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25