Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS301
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý đô thị (đối với Uỷ ban nhân dân thành phố, thị xã) hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với Uỷ ban nhân dân các huyện còn lại).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị (đối với Uỷ ban nhân dân thành phố, thị xã) hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với Uỷ ban nhân dân các huyện còn lại).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi có dự án đầu tư.
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận cho người nộp.
Xử lý hồ sơ: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả:
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (nơi Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết).
- Chủ đầu tư nộp phí, lệ phí theo quy định, xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án: 01 bản chính;
Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính;
Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt: 01 bản chính;
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án: 01 bản chính;
Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định: 01 bản chính;
Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính;
Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch;
Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng;
Đĩa CD sao Iưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí thẩm định đồ án Được xác định theo Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS301
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
10