Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS41
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc cấp tỉnh.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
- Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải có sổ gốc
Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [74]
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Thanh Hóa
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Thanh Hóa
Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - Thanh Hóa
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - Thanh Hóa
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Thanh Hóa
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác - Thanh Hóa
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh - Thanh Hóa
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Thanh Hóa
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết - Thanh Hóa
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế - Thanh Hóa
Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Thanh Hóa
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Thanh Hóa
Bán doanh nghiệp tư nhân - Thanh Hóa
Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) trường hợp thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) trường hợp thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) trường hợp thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần - Thanh Hóa
Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) trường hợp thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) trường hợp Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) trường hợp Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần - Thanh Hóa
Hợp nhất doanh nghiệp trường hợp thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Hợp nhất doanh nghiệp trường hợp thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Hợp nhất doanh nghiệp trường hợp thành tập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần - Thanh Hóa
Sáp nhập doanh nghiệp trường hợp đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Sáp nhập doanh nghiệp trường hợp đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Sáp nhập doanh nghiệp trường hợp đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần - Thanh Hóa
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần - Thanh Hóa
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn - Thanh Hóa
Thông báo tạm ngừng kinh doanh - Thanh Hóa
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo - Thanh Hóa
Giải thể doanh nghiệp - Thanh Hóa
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án - Thanh Hóa
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Thanh Hóa
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý - Thanh Hóa
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ - Thanh Hóa
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ - Thanh Hóa
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa
Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch - Thanh Hóa
Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực - Thanh Hóa
Cấp phù hiệu xe trung chuyển - Thanh Hóa
Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương - Thanh Hóa
Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Thanh Hóa
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Thanh Hóa
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thanh Hóa
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Thanh Hóa
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Thanh Hóa
Chứng thực di chúc - Thanh Hóa
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Thanh Hóa
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Thanh Hóa
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Thanh Hóa
Cấp bản sao từ sổ gốc - Thanh Hóa
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Thanh Hóa
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Thanh Hóa
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Thanh Hóa
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Thanh Hóa
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Thanh Hóa
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Thanh Hóa
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Thanh Hóa

0
26