Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS430
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa - trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Người lao động phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
- Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức
1. Địa điểm tiếp nhận:
Cá nhân có thể lựa chọn 01 trong các địa điểm sau của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội để nộp hồ sơ:
a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội (02 Tây Sơn - P. Phú Sơn - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa).
b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn - huyện Ngọc Lặc - tỉnh Thanh Hóa).
c) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hà Trung, Thị trấn Hà Trung - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa).
d) Văn phòng đại diện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, Thị trấn Vĩnh Lộc - huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hóa).
e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa).
f) Văn phòng đại diện Tĩnh Gia (Trụ sở đóng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia, Thị trấn Tĩnh Gia - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu (mẫu 04) cho cá nhân.
Bước 3: Xử lý hồ sơ cá nhân, tổ chức
- Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
- Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định, thì trả lại cho người nộp và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Bước 4: Trả kết quả
1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa - nơi cá nhân đã nộp hồ sơ.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm.
Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
- Quyết định thôi việc;
- Quyết định sa thải;
- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.
Sổ bảo hiểm xã hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tải về
Quyết định Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS430
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32