Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS552
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chưa quy định.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn chậm nhất là bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân.
- Thời hạn cung cấp theo Quy chế cung cấp dữ liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đồng ý cung cấp; hoặc hợp đồng cung cấp dữ liệu viễn thám.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ: Không.
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
Khi nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân thì Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp dữ liệu viễn thám cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác và sử dụng. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp với bên khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết).
Phiếu yêu cầu hoặc Văn bản yêu cầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS552
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
39