Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS603
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định rõ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp một lần.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Đối tượng hưởng chế độ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
Hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp huyện qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi UBND cấp tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Chuyển về cấp huyện để chuyển trả người nộp hồ sơ hoàn thiện;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét duyệt hồ sơ, ra quyết định.
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú).
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách là người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia.
Tờ khai của đối tượng theo mẫu tờ khai 01 a.
Bản sao công chứng Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Cam - pu - chia.
Quyết định về nước, Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc quyết định thôi việc.
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm - pu - chia.
Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp một lần
Tải về
Danh sách người hưởng trợ cấp một lần
Tải về
Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chia
Tải về
Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Tải về
Tờ khai của người hưởng trợ cấp
Tải về
Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS603
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25