Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS609
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Thanh Hóa, Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên nộp tại Sở Tư pháp nơi người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng;
- Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; trường hợp từ chối đề nghị thì phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ;
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối bổ nhiệm phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, gửi cho Sở Tư pháp và người đề nghị bổ nhiệm.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm công chứng viên hoặc văn bản từ chối đề nghị, văn bản từ chối bổ nhiệm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân:
1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân: Không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.
Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân:
1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân: Không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Luật công chứng:
“1. Có bằng cử nhân luật;
2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;
3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng;
4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;
5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng”.
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo Mẫu TP-CC-03 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (sau đây gọi là Thông tư số 06/2015/TT-BTP);
Phiếu lý lịch tư pháp;
Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật;
Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;
Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật công chứng: “Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên; Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật”.
Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên 2.000.000 đồng/hồ sơ/lần dự thi.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm công chứng viên - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS609
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [42]
Miễn nhiệm Công chứng viên - Thanh Hóa
Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) - Thanh Hóa
Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) - Thanh Hóa
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Thanh Hóa
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Thanh Hóa
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Thanh Hóa
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Thanh Hóa
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Thanh Hóa
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Thanh Hóa
Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) - Thanh Hóa
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi - Thanh Hóa
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể - Thanh Hóa
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng - Thanh Hóa
Cấp lại Thẻ công chứng viên - Thanh Hóa
Thành lập Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Hợp nhất Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) - Thanh Hóa
Hợp nhất Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất - Thanh Hóa
Sáp nhập Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất - Thanh Hóa
Sáp nhập Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập - Thanh Hóa
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng - Thanh Hóa
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Thanh Hóa
Công chứng bản dịch - Thanh Hóa
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn - Thanh Hóa
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng - Thanh Hóa
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Thanh Hóa
Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản - Thanh Hóa
Công chứng di chúc - Thanh Hóa
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Thanh Hóa
Công chứng văn bản khai nhận di sản - Thanh Hóa
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Thanh Hóa
Công chứng hợp đồng ủy quyền - Thanh Hóa
Nhận lưu giữ di chúc - Thanh Hóa
Cấp bản sao văn bản công chứng - Thanh Hóa

0
22