Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS757
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Sở Giao thông, Vận tải hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cho Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Thanh Hóa.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.
a. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa - Số 42, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giao thông, Vận tải thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra.
- Sở Giao thông, Vận tải tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
- Trường hợp, chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục những tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục theo yêu cầu của Sở Giao thông, Vận tải thì thời gian được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.
Bước 4: Trả kết quả:
a. Địa điểm trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Thanh Hóa - Số 42, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
Gửi 01 Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí, phí Không có (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17