Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS82
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trước ngày 1/8 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả xét tuyển của Hội đồng sơ tuyển và thông tin phản hồi cho các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham dự GTCLQG cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa bọc và Công nghệ Thanh Hóa (số 15, đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trước ngày 01/5 hàng năm (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp bản đăng ký trước ngày 1/5 và nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 hằng năm.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3: Xử lý hồ sơ
Hội đồng sơ tuyển tổ chức cho đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ các doanh nghiệp tham gia GTCLQG, sau đó họp Hội đồng xét tuyển và hoàn thành các thủ tục theo quy định
Bước 4: Trả kết quả
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa (số 15, đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
b. Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.
- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện trên đây thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên thì được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Bản đăng ký tham dự (theo Mẫu tại phụ lục III .BĐKTDGTCLQG): 01 bản
Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp: 01 bản
Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG: 01 bản
Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan): 01 bản
Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao): 01 bản
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao): 01 bản
Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao): 01 bản
Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao): 01 bản
Số bộ hồ sơ: 05 bộ và 01 đĩa CD
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký tham dự giải thuởng chất lượng quốc gia
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cấp sơ tuyển - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS82
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25