Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS83
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa bọc và Công nghệ Thanh Hóa (số 15, đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a. Đối với tổ chức, cá nhân: Không
b. Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3: Xử lý hồ sơ
Trong thời gian 03 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (viết tắt là Chi cục) phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra để xử lý như sau:
a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu và thực hiện các bước kiểm tra tiếp theo theo quy định và chuẩn bị thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo Mẫu 3. TB KQKTNHVCLHHNK) gửi tới tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cơ quan Hải quan để căn cứ làm thủ tục thông quan cho lô hàng.
b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu, đồng thời xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian quy định. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi người nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả:
a. Địa điểm trả kết quả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa (số 15, đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
b. Thời gian trả kết quả:
Theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” (có mẫu): 04 bản (theo Mẫu 1. ĐKKT)
Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa (nếu có) kèm theo (Packing list): 01 Bản sao
Chứng chỉ chất lượng (có chứng thực): 01 Bản sao hoặc bản chính
Các tài liệu khác có liên quan: Vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O - Certificate of Origin); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu bản chính chưa đủ nội dung theo quy định): 01 Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tải về
Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS83
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
18