Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS92
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Phòng khám giám định, Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
- Hồ sơ của Người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học, do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp tỉnh tiếp nhận, và giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học đến khám giám định tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
- Khi người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học đến giám định tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh thì mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy khai sinh để xuất trình (sau khi giám định xong trả lại ngay).
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
- Nếu hồ sơ khám giám định không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Giám định Y khoa trả lại hồ sơ khám giám định cho tổ chức giới thiệu;
- Nếu hồ sơ khám giám định hợp lệ, trong thời gian 60 ngày, Trung tâm Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Tại phòng lưu trữ hồ sơ Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)
Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (có mẫu): 01 bản chính
Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám xác định có mắc bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Trường hợp không có bản sao Biên bản khám GĐYK thì phải có bản sao Giấy xác nhận của Trạm y tế cấp xã trong hồ sơ lưu trữ tại Sở Lao động, Thương binh và xã hội được xác lập theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm xác lập hồ sơ. Các bản sao này do lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội ký xác nhận và đóng dấu: 01 bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản khám giám định
Tải về
Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí giám định Y khoa - Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa (trường hợp khám giám định thông thường): 1.150.000đồng/1 người. - Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa: + Xét nghiệm Glucose máu (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 135.000đồng/1người. + Xét nghiệm Cholesterol (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 153.000đồng/1người. + Xét nghiệm Triglycerid (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 153.000đồng/1người. + Xét nghiệm HbA1c (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 153.000đồng/1người
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định bệnh, tật cho Người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS92
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25