Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS99
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Phòng khám giám định Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
- Cơ quan BHXH cấp tỉnh có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và chuyển đến Trung tâm Giám định Y khoa;
- Khi đến khám giám định, người lao động phải mang theo chứng minh thư nhân dân (sau khi kiểm tra xong trả lại ngay).
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Trung tâm Giám định Y khoa trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định biết;
- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Trung tâm Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người lao động
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Tại phòng lưu trữ hồ sơ Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
2. Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)
Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (có mẫu): 01 bản chính
Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (có mẫu): 01 bản chính
Tóm tắt hồ sơ của người lao động (có mẫu): 01 bản chính
Biên bản Giám định Y khoa lần đầu: 01 bản sao có chứng thực
Các giấy tờ điều trị hợp lệ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị giám định khả năng lao động
Tải về
Giấy giới thiệu
Tải về
Tóm tắt hồ sơ của người lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí giám định Y khoa - Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa (trường hợp khám giám định thông thường): 1.150.000đồng/1người. - Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa: + Đo thông khí phổi (trường hợp khám giám định thông thường): 135.000đồng/1người; + Ghi điện tâm đồ (trường hợp khám giám định thông thường): 135.000đồng/1người; + Siêu âm 3D, 4D (trường hợp khám giám định thông thường): 250.000đồng/1người; + Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi thực hiện trên máy huyết học 18 thông số (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 135.000đồng/1người; + Xét nghiệm tốc độ máu lắng VSS bằng máy tự động (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 135.000đồng/1người; + Xét nghiệm HBsAg (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 153.000đồng/1người; + Xét nghiệm Glucose máu (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 135.000đồng/1người; + Xét nghiệm Ure máu (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 135.000đồng/1người; + Xét nghiệm Creatinin máu (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 135.000đồng/1người; + Xét nghiệm Cholesterol (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 153.000đồng/1người; + Xét nghiệm A.uric máu (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 135.000đồng/1người; + Xét nghiệm SGOT (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 153.000đồng/1người; + Xét nghiệm SGPT(trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 153.000đồng/1người; + Xét nghiệm nước tiểu thực hiện trên máy 11 thông số (trường hợp khám giám định thông thường lần đầu): 135.000đồng/1người
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS99
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
34