Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-116716-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh làm thủ tục tiếp nhận và phân công cán bộ thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh: 2 loại hồ sơ
+ Hồ sơ đủ điều kiện;
+ Hồ sơ không đủ điều kiện.
Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh tới Cục thuế tỉnh để cấp mã số thuế của văn phòng đại diện đối với hồ sơ hợp lệ
Bước 4: Cục thuế cấp tỉnh thông báo kết quả mã số thuế của văn phòng đại diện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Bước 5: + Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hồ sơ đủ điều kiện.
+ Phòng Đăng ký kinh doanh lập văn bản trả hồ sơ đối với hồ sơ không đủ điều kiện.
Bước 6: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Quyết định của Hội đồng thành viên
Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế đối với các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước ngày 16/02/2009
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
36