Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-117659-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhân đủ hồ sơ đối với trường hợp cháy; 30 ngày kể từ ngày đằng thông báo trên truyền hình đối với trường hợp mất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh làm thủ tục tiếp nhận và phân công cán bộ thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh: 2 loại hồ sơ.
+ Hồ sơ đủ điều kiện.
+ Hồ sơ không đủ điều kiện.
Bước 3: + Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi với hồ sơ đủ điều kiện.
+ Phòng Đăng ký kinh doanh lập văn bản trả hồ sơ đối với hồ sơ không đủ điều kiện.
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy thông báo mất, cháy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có xác nhận của công an xã phường nơi mất, cháy đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ hoá đơn thông báo trên đài truyền hình đối với trường hợp bị mất đăng ký kinh doanh
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế đối với các doanh nghiệp đã đăng ký trước ngày 16/2/2009
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/giấy chứng nhận

1
27