Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-117692-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh làm thủ tục tiếp nhận và phân công cán bộ thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh: 2 loại hồ sơ:
+ Hồ sơ đủ điều kiện; (chuyển sang bước 3).
+ Hồ sơ không đủ điều kiện (chuyển sang bước 5).
Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh tới Cục Thuế tỉnh để cấp mã số cho doanh nghiệp
Bước 4: Cục Thuế cấp tỉnh thông báo kết quả mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Bước 5: + Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hồ sơ đủ điều kiện.
+ Phòng Đăng ký kinh doanh lập văn bản trả hồ sơ đối với hồ sơ không đủ điều kiện.
Thông báo đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với công ty nhà nước tỉnh ngoài)
Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty (đối với công ty nhà nước tỉnh ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thành lập văn phòng đại diện 20.000 đồng/giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có

0
20