Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-118470-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên làm thủ tục tiếp nhận và phân công cán bộ thụ lý hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư:
2 loại hồ sơ.
+Hồ sơ đủ điều kiện.
+ Hồ sơ không đủ điều kiện.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với hồ sơ đủ điều kiện
+ Phòng Đăng ký kinh doanh soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký văn bản trả hồ sơ đối với hồ sơ không đủ điều kiện.
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với hồ sơ đủ điều kiện
Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Văn bản đăng ký đầu tư
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức
Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh): Phụ lục I-1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (không gắn với thành lập doanh nghiệp) - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-118470-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25