Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-118508-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ cho cán bộ tư pháp - Hộ tịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ tư pháp - Hộ tịch nghiên cứu hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký đăng ký
Bước 3: Cán bộ tư pháp - Hộ tịch vào sổ và trả kết quả cho đương sự
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nữ từ 18 tuổi, nam từ 20 tuổi trở lên
Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu cần)
Xuất trình chứng minh thư nhân dân
Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình của một trong hai bên nam nữ nơi đăng kết hôn
Nếu đã ly hôn phải có trích lục án, Nếu một trong hai bên nam nữ có vợ hoặc chồng đã mất phải có giấy chứng tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký kết hôn mẫu STP/HT - 2006 - KH . 1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26