Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-118838-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Quản lý Thương mại -Hội nhập kinh tế Quốc tế thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả báo cáo lãnh đạo
Bước 3: Giám đốc Sở duyệt kết quả
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi Thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận (nếu là tiếng nước ngoài thì cần có bản dịch hợp pháp). Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của Thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của Thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân đối với Thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của Thương nhân tại Thái Nguyên mức thu 1.000.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-118838-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35