Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-118849-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Quản lý Thương mại -Hội nhập kinh tế Quốc tế thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả báo cáo lãnh đạo
Bước 3: Giám đốc Sở duyệt kết quả
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Văn bản đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại
Bản sao hợp lệ chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương); trong đó có ghi rõ chức năng kinh doanh Hội chợ, triển lãm Thương mại
Các giấy tờ bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm Thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm Thương mại đã đăng ký (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền cấp
Các giấy tờ bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của Thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia Hội chợ, triển lãm Thương maị phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm Thương mại đã đăng ký của cơ quan có thẩm quyền cấp
Báo cáo kết quả của Hội chợ, triển lãm Thương mại đã đăng ký và thực hiện trước đây (nếu có)
Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đã đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm Thương mại (Trường hợp đơn vị tổ chức cần thay đổi)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm Thương mại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xác nhận/không xác nhận việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm Thương mại tại Việt Nam - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-118849-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27