Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-119254-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường thẩm định hồ sơ dự thảo kết quả, báo cáo lãnh đạo hồ sơ kết quả
Bước 3: Giám đốc duyệt kết quả
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Văn bản đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an
Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ và Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập doanh nghiệp kèm theo bản sao hợp lệ giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Thiết kế nổ mìn hoặc phương án nổ mìn tùy theo từng hoạt động. Thiết kế nổ mìn hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị duyệt
Bản sao hợp lệ hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. Nếu đơn vị không có kho, không có phương tiện vận chuyển phải có hợp đồng thuê các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này
Danh sách trích ngang của chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho vật liệu nổ công nghiệp và những người lao động có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp
Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho vật liệu nổ công nghiệp do Giám đốc doanh nghiệp ký. Người chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho vật liệu nổ công nghiệp còn phải có giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn do cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp cấp.
* Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép có thời hạn đến 1 năm là 2.000.000đ/01 giấy phép
Lệ phí cấp Giấy phép có thời hạn từ trên 1 đến 3 năm 2.500.000đ/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-119254-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
38