Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-119258-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Thái Nguyên
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký phiếu đề nghị xác minh gửi Công an tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Công an tỉnh tiến hành tra cứu, xác minh, thông báo kết quả cho Sở Tư pháp
Bước 3: Sở Tư pháp lập phiếu Lý lịch Tư pháp và trình lãnh đạo Sở ký duyệt
Bước 4: Trả kết quả cho đương sự, lưu hồ sơ và trả kết quả cho đương sự
Đơn xin cấp phiếu lý lịch Tư pháp
Sơ yếu lý lịch
Bản sao hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú, tạm trú hợp pháp
Bản sao giấy chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch Tư pháp; Mẫu số 02a/TP-LLTP
Tải về
Sơ yếu lý lịch 2c/TP-LLTP
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu Lý lịch tư pháp 100.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
22