Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-119430-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Vào sổ đăng ký giám đốc điều hành mỏ tại phòng Kỹ thuật an toàn- Môi trường, hoặc công văn trả lời doanh nghiệp lý do không đủ điều kiện đăng ký giám đốc điều hành mỏ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường thẩm định hồ sơ, báo cáo lãnh đạo kết quả thẩm định
Bước 3: + Nếu giám đốc điều hành mỏ đủ điều kiện vào sổ đăng ký giám đốc điều hành mỏ
+ Nếu giám đốc điều hành mỏ không đủ điều kiện theoquy định thì phòng Kỹ thuật an toàn- Môi trường trình lãnh đạo sở công văn trả lời doanh nghiệp.
Sơ yếu lý lịch Giám đốc điều hành mỏ
Quyết định bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành mỏ
Bản sao hợp lệ các văn bằng chuyên môn
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng năng lực quản lý, điều hành của Giám đốc điều hành mỏ và các văn bằng, chứng chỉ khác liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu sơ yếu lý lịch giám đốc điều hành mỏ
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thông báo việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-119430-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
45