Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-121704-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Các giấy tờ hộ tịch đã được điều chỉnh, bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ Tư pháp xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên xét duyệt
Bước 3: Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên quyết định việc điều chỉnh, bổ sung hộ tịch đối với các trường hợp đủ điều kiện
Bước 4: Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp vào sổ theo dõi và trả kết quả cho đương sự
Giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh, bổ sung
Bản sao giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên
Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu có tên người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài
Văn bản kết luận của cơ quan, tổ chức y tế đã tiến hành để can thiệp để xác định lại giới tính (trong trường hợp xác định lại giới tính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí điều chỉnh, bổ sung hộ tịch 50.000 đồng/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-121704-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
41