Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-121797-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Hành chính Tư pháp xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên quyết định
Bước 3: Lãnh đạo sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên quyết định
Bước 4: Vào sổ theo dõi và trả kết quả cho đương sự
Giấy báo tử
Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam của người đã chết
Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người đi khai tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí khai tử 25000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục khai tử có yếu tố nước ngoài - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-121797-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29