Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-130391-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã (phường, thị trấn) nộp hồ sơ đề nghị thẩm định trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia cho cấp huyện
Bước 2: Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, sau đó lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) kiểm tra, thẩm định
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thẩm định, nếu đạt tiêu chuẩn, Sở Giáo dục và Đào tạo lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận
Báo cáo của trường Trung học cơ sở
Tờ trình đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký
Biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành (cấp tỉnh)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-130391-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16