Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-130637-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng người có công Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận. Hồ sơ không đủ điều kiện hướng dẫn cụ thể để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 2: Phòng người có công, Sở Lao động thương binh xã hội tiếp nhận và ghép với hồ sơ người có công hưởng trợ cấp hàng tháng đang quản lý, kiểm tra báo cáo Lãnh đạo Sở ra quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần
Bước 3: Lãnh đạo Sở quyết định
Bước 4: Trả kết quả tại Phòng người có công, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên
Giấy khai tử
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 12-TT1 ban hành theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, về việc hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: Liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; Thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng Có công với nước, Huân chương kháng chiến - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-130637-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18