Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-131552-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 3 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu nhập học
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển trường tại bộ phận “Một cửa”
Bước 2: Phòng Giáo dục trung học xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì viết giấy giới thiệu chuyển trường, chuyển lại cho bộ phận “Một cửa”
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” trả kết quả cho cá nhân
Học bạ (bản gốc và bản dịch ra tiếng Việt)
Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có)
Giấy khai sinh (bản sao) kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài
Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch ra tiếng Việt)
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của bố (mẹ) hoặc người giám hộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-131552-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29