Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-136952-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Phòng Tài chính kế hoạch thụ lý hồ sơ, thẩm định và trình lãnh đạo phòng quyết định
Bước 3: Lãnh đạo Phòng Tài chính kế hoạch quyết định
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Thông báo sửa đổi Điều lệ hợp tác xã;
Nội dung thông báo gồm: Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, ngành nghề kinh doanh, điều lệ sửa đổi, họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.
Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã
Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã
Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - mẫu HTXTB-2. Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi 20.000đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
23