Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-136974-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hợp tác xã nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Phòng Tài chính kế hoạch thụ lý hồ sơ, thẩm định và trình lãnh đạo phòng quyết định
Bước 3: Lãnh đạo Phòng Tài chính kế hoạch quyết định
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Thông báo thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. Nội dung thông báo gồm có: Tên hiện tại hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ chính của hợp tác xã; Tổng số xã viên trước khi thay đổi; Tổng số xã viên mới
Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị
Biên bản hay nghị quyết của Đại hội xã viên của về việc khai trừ xã viên hoặc kết nạp xã viên mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã 20.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-136974-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22