Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-136985-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Phòng Tài chính kế hoạch thụ lý hồ sơ, thẩm định và trình lãnh đạo phòng quyết định
Bước 3: Lãnh đạo Phòng Tài chính kế hoạch quyết định
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Giấy chứng minh thư nhân dân (Phô tô)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.- Phụ lục I-6. Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể 30.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-136985-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25