Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-137353-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Trình lãnh đạo Sở
Bước 3: Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng nghiên cứu hồ sơ, xem xét về quy hoạch, kiểm tra thực địa
Bước 4: Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng dự thảo văn bản thẩm định
Bước 5: Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng trình lãnh đạo Sở phê duyệt
Bước 6: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Tờ trình, công văn đề ghị thẩm định quy hoạch
Hai bộ hồ sơ quy hoạch (bản vẽ, thuyết minh)
Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
Biên bản thông qua phương án của các cơ quan chuyên môn, phiếu lấy ý kiến nhân dân trong khu vực lập quy hoạch
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc văn bản chủ trường lập quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyền
Biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ lập quy hoạch, biên bản nghiệm thu phần đo đạc bản đồ địa hình có chữ ký và đóng dấu của đơn vị tư vấn
Tờ trình phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết, hồ sơ dự toán lập quy hoạch chi tiết
Hợp đồng kinh tế lập quy hoạch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Định mức thẩm định quy hoạch Không
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-137353-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
28