Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-137991-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận hồ sơ có đủ điều kiện)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng, tỉnh Thái Nguyên
Bước 2: Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị thẩm định hồ sơ
Bước 3: Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị trình lãnh đạo sở xem xét, quyết định
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng, tỉnh Thái Nguyên
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
Giấy tờ liên quan đến việc xác nhận thay đỏi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (bản sao) như hợp đồng mua bán, thanh lý,......
Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng
Bản sao đăng ký kinh doanh, hoặc bản sao quyết định thành lập đơn vị
Bản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà ở, đất ở
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Phụ lục 3
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình với tổ chức 50.000đ/1giấy Đối với tổ chức
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với tổ chức - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-137991-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
73