Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-234793-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội có yêu cầu phê duyệt điều lệ gửi hồ sơ về Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;
Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định phê duyệt điều lệ hội trình UBND tỉnh;
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều lệ hội;
Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội;
Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ; Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội;
Chương trình hoạt động của hội;
Nghị quyết đại hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-234793-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23