Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-234797-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 15 (mười năm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đề nghị về việc tự giải thể về Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;
Bước 2: Hội đồng quản lý quỹ thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở tỉnh Thái Nguyên;
Bước 3: Sở Nội vụ xem xét, thẩm định và dự thảo quyết định trình UBND tỉnh;
Bước 4: UBND tỉnh xem xét, quyết định giải thể quỹ;
Bước 5: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
Đơn đề nghị giải thể quỹ;
Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, nêu rõ lý do tự giải thể quỹ;
Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng ban Kiểm tra, Giám đốc quỹ và phụ trách kế toán;
Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, thời hạn thanh toán các khoản nợ;
Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) của Hội đồng quản lý quỹ cho tổ chức, cá nhân có liên quan và trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở tỉnh Thái Nguyên;
Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập) - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-234797-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23